BACAAN  ALKITAB

Ke  132

7/8/22   II Tawarikh 21 : 1 – 20
1. Siapakah pengganti raja Yosafat?
2. kejahatan apakah yg ia lakukan ?
3. Bgmnkah kehidupan kerohaniannya?
4. Peringatan & hukuman apakah yg Allah timpakan kepadanya?
5. Mengapa raja ini tidak di kubur dalam kuburan raja-raja!


8/8/22   II Tawarikh 22 : 1-12
1. Mengapa Ahazia yg diangkat menjadi raja?
2. Apakah hubungannya Ahazia dengan kel. Ahab?
3. Ahazia & Yoram bersama berperang melawan Negara? Siapa yg Menang?
4. Siapakah yg membunuh Ahazia?
5. Sbtkan nenek yg merebut kekuasaan & membasmi anak cucunya sendiri?


9/8/22   II Tawarikh 23 : 1- 21
1. Siapakah yg diangkat oleh imam Yoyada utk menjadi raja Yehuda?
2. Mengapa harus mengangkat anak itu?
3. Mengapa Atalya tidak diperbolehkan menjadi raja?
4. Apakah yg dilakukan oleh Yoyada terhadap Atalya?
5. Sbtkan sumbangsih Yoyada terhadap bangsa/ Negara!


10/8/22   II Tawarikh 24 : 1- 27
1. Apakah artinya ayat2, jelasakan !
2. Sbtkan darimanakah beaya untuk memperbaiki bait Allah?
3. Apakah yg dilakukan oleh rakyat sebg penghormatan kepada Yoyada?
4. Ayat berapakah yg menyatakan bhw Yoas adalah raja yg tidak tahu balas budi!
5. Sbtkkan Hukuman Tuhan kepada Raja Yoas? (2)


11/8/22   II Tawarikh 25 : 1- 28
1. Mengapa Tuhan tidak setuju Amazia berperang bersama dgn tentara Israel?
2. Apa yg membuat Amazia keberatan menerima nasehat dari nabi itu?
3. Mengapa akhirnya Amazia melakukan juga?
4. Oleh-oleh apakah yg di bawa plg oleh Amazia, yg membt Tuhan marah?
5. Apakah yg dialami Amazia stlh di meninggalkan Tuhannya?


12/8/22   II Tawarikh 26 : 1- 23
1. Siapakah yg membimbing Raja Uzia utk hidup takut pada Tuhan?
2. Bgmnkah keadaan dalam & luar negeri pada permulaan pemerintahan Uzia?
3. Apa yg membuat raja Uzia berubah setia kepada Tuhan?
4. Apakah yg dilakukan raja Uzia yg melanggar aturan Tuhan?
5. Sbtkan hukuman apakah yg di terima raja Uzia?


13/8/22   II Tawarikh 27 : 1- 9
1. Siapakah pengganti raja Uzia?
2. Sbtkan bangunan-bangunan yg telah ia bangun?
3. Bgmn keadaan kerohaniannya raja ini?
4. Sbtkan Negara mana yg membayar upeti pada Yehuda?
5. Sbtkan ayat berapa yg merupakan ayat kunci kemenangannya?